Retros.work
Algemene Voorwaarden

Bedankt voor het gebruiken van retros.work.

Door retros.work te gebruiken of te registreren voor een account ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Retros.work is een online cloud product die wordt aangeboden via https://retros.work, hiermee kun je online retrospectives houden voor Scrum Agile Kanban teams. Alle producten en diensten die retros.work levert noemen we vanaf nu de Service.

Retros.work is een online product van de onderneming Rob van Eck Design, gevestigd in Boxtel, KvK 09207897.

De klant, de persoon die zich bindt aan deze algemene voorwaarden, spreken we aan met je. Wanneer we de term ‘je’, ‘jij’, ‘u’ en/of verwante termen gebruiken bedoelen we jou als natuurlijke persoon of de zakelijke rechtspersoon die je vertegenwoordigt.

Als klant van de Service, of als gemachtigde van een entiteit die klant is van de Service, ben je een “Lid” in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Dit noemen we ook “Lidmaatschap”.

Een klant die een upgrade naar een betaald abonnement noemen we een Betaald Lid en/ of Betalend Lid.

Deze algemene voorwaarden vormen samen de 'Voorwaarden en Beleid' en bepalen hoe je retros.work mag gebruiken. Daarnaast geven ze duidelijkheid hoe we jouw account zullen behandelen terwijl je lid bent.

1. Bepalingen

De Voorwaarden en Beleid zijn van toepassingen op alle overeenkomsten, offertes, leveringen en aanvragen die wij met jou nu en in de toekomst sluiten tenzij expliciet is aangegeven dat we hier van af wijken.

Algemene Voorwaarden die jijzelf en het bedrijf dat jij vertegenwoordigt hanteert zijn expliciet niet van toepassingen.

De termijn van deze overeenkomst begint wanneer je je aanmeldt voor een account en geregistreerd bent bij onze Service.

We behouden het recht om de Voorwaarden en Beleid op elk moment te wijzigen. Door middel van e-mails stellen we je op de hoogte van wijzigingen.

Door gebruik te blijven maken van onze Service ga je akkoord met de nieuwe, gewijzigde Voorwaarden en Beleid.

2. Gebruik

Je mag onze Service alleen gebruiken als je:

 • Je een onderneming bent en zakelijke contracten kunt aangaan;
 • Een bindend contract aan kunt gaan met Rob van Eck Design;
 • Een minimale leeftijd hebt van 18 jaar;
 • Akkoord gaat met voorwaarden;
 • De accountregistratie hebt voltooid;
 • Jouw gebruikersprofiel naar waarheid hebt ingevuld en zorg draagt voor de accuraatheid en het up-to-date zijn van jouw gegevens, waaronder een geldig e-mailadres;

Door gebruik te maken van onze Service verklaar je dat je aan alle bovenstaande eisen voldoet en de Service niet gebruikt op een manier die in strijd is met enige wet- of regelgeving. We kunnen elk moment jouw toegang tot de Service ontzeggen, accounts sluiten en de vereisten en voorwaarden wijzigen.

3. Accurate gegevens in je account

We vragen je al jouw accountgegevens ten alle tijden up-to-date te houden. Bij o.a. adres-, emailadres-, KvK nummer-, BTW nummer en/of bedrijfsnaam wijzigingen ga je akkoord deze binnen 14 dagen te updaten binnen je account zodat we altijd over de meest recente gegevens beschikken. We hebben het recht je account en data te verwijderen wanneer je onjuiste informatie in je account hebt staan. Betalende abonnees hebben in dit geval geen recht op restitutie.

4. Abonnement

Wanneer je de registratie hebt voltooid start je met een 30 dagen gratis demo account met alle mogelijkheden en features. Na het verlopen van deze 30 dagen gratis demo account kun je nog steeds inloggen, maar als gebruiker niet meer bij jouw retrospective bord of retrospective data. Deze functionaliteit en data wordt weer beschikbaar wanneer je upgrade naar een betaald abonnement.

Wanneer je op de abonnementenpagina een abonnement afsluit ga je akkoord dat er een wederzijdse overeenkomst ontstaat conform de abonnementsvorm en de abonnementskosten die je verschuldigd bent.

Je ontvangt na het afsluiten van een abonnement een factuur in jouw account onder 'facturen'.

5. Betaling

Betalingen worden verwerkt middels creditcard afschrijving.

Wanneer je je abonnement niet betaalt dan wordt de retrospective functionaliteit geblokkeerd. Je kunt in de toekomst weer upgraden.

6. Duur en opzegging

Alle abonnementen die je afsluit zijn zakelijke abonnementen en worden elke dag verlengt met een dag. Je kunt hierdoor dagelijks opzeggen, upgraden en annuleren.

Opzeggen van het abonnement kan eenvoudig door in jouw account bij 'abonnement' onder de accordion 'Abonnement annuleren' op de knop 'abonnement annuleren' te drukken. Dit kan op elk moment, ook vanaf dag 1 van jouw abonnement.

7. Prijzen

Onze tarieven voor de betaalde abonnementen zijn vermeld in Euro’s, exclusief omzetbelasting.

Een Betalend Lid is de prijs verschuldigd die conform het abonnement aan hem of haar is gecommuniceerd.

Fouten in prijscommunicaties, waaronder overduidelijke onjuistheden en manipulatiefouten, kunnen we ook na het sluiten van de overeenkomst corrigeren.

We zijn gerechtigd de tarieven op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen gecommuniceerd worden naar jou als Betalend Lid.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen terwijl je al lid bent, dan zullen we dit communiceren via e-mail met daarbij de mogelijkheid om het abonnement te annuleren.

8. Restitutie

We snappen dat je soms wilt upgraden en downgraden, of eventjes wilt stoppen. Stel je upgrade naar 100 'seats' en downgrade de volgende dag weer naar 20 'seats', dan krijg je geld terug van ons. Je hebt namelijk ongebruikte tijd voor 80 'seats'. Dus ongebruikte tijd die wel gefactureerd is wordt gerestitueerd. We geloven in ons product en dat je jaren klant wilt blijven. Daarom hanteren we dit beleid.

We gegeven een restitutie aan jou als Betalend Lid als we stoppen met het leveren van onze Service die niet is uitgediept in onze Voorwaarden en Beleid. Je hebt geen recht op restitutie van ons in andere omstandigheden.

9. Beëindiging

We behouden het absolute recht om jouw Lidmaatschap, met of zonder aanleiding en/of notificatie, op elk moment in te trekken. Bij beëindiging van jouw Lidmaatschap blijf je nog steeds gebonden aan de algemene voorwaarden.

Scenario’s die leiden tot beëindiging zijn onder andere: het verstrekken van onjuiste informatie in jouw account, het opgegeven van een invalide creditcard nummer, het niet nakomen van een betalingsverplichting of het spammen / hacken van onze servers.

10. Content

Onze Service maakt het mogelijk om content op te slaan. Hieronder verstaan we onder andere: retrospective feedback, ingestuurde idee feedback en jouw gebruikersprofiel. Alle data die je op slaat in onze database wordt Gebruikers Content genoemd. Als gebruiker behoud je het eigendomsrecht van jouw Gebruikers Content en ben je zelf, en als enige, verantwoordelijk voor de inhoud van jouw Gebruikers Content.

Voor interne analyse doeleinden verstrek je ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om jouw Gebruikers Content te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te wijzigen, afgeleiden te creëren, te archiveren, verwijderen en distribueren. Dit ten gunste van het functioneren, ontwikkelen, beheren, analyseren en gebruiken van de Service. Je gaat akkoord dat deze licentie ook van kracht blijft wanneer de Gebruikers Content door je is gewist. Niets in deze overeenkomst beperkt ons recht op jouw Gebruikers Content, ook niet vanuit andere licenties.

Stuur je ons feedback, tips of ideeën, dan stem je in met onze gebruikmaking van jouw content zonder restricties of vergoeding. Dat betekent ook dat we het recht behouden om modificaties toe te passen op jouw ideeën.

We verkopen geen Gebruikers Content door aan andere partijen en deze data blijft intern. Wel zo eerlijk.

11. Verwerking persoongegevens

Retros.work verwerkt de volgende persoongegevens: jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, email instellingen en retrospective feedback. Van jouw bedrijf houden we bij: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, factuuradres en BTW-nummer.

Downloaden van jouw persoongegevens kan onder jouw account, onder 'instellingen'. Hier kan je een *.csv downloaden van jouw persoonlijke gegevens en de gegeven retrospective feedback.

In overeenstemming met de AVG kan je jouw account wissen. Al jouw persoonlijke gegevens die een relatie hebben met jouw account worden uit de database gewist. Hieronder vallen o.a. jouw account, emailadres, namen, wachtwoord reset links, jouw wachtwoord, jouw retrospective feedback en jouw account instellingen.

Het is ook mogelijk om een jouw gehele bedrijfsaccount te wissen. Hierdoor wordt alle data, van alle leden van jouw bedrijf verwijderd. Alle relaties uit de database worden gewist.

Wanneer jouw account is verwijderd behouden we alleen verplichte administratieve data, zoals facturen voor de Belastingdienst.

12. Beveiliging van je gegevens

Wij zetten ons constant in voor de hoogste vorm van veiligheid van jouw gegevens. Daar gebruiken we de volgende technieken voor:

 • alle communicatie verloopt over een veilige SSL (https)-verbinding, te herkennen aan het slotje in de URL-balk;
 • relevante gegevens in onze database zijn versleuteld met een uniek algoritme, waaronder wachtwooden;
 • jouw account is alleen toegankelijk via een beveiligde authenticatie;
 • we beperken de toegang tot je gegevens tot enkel de medewerkers van Rob van Eck Design, contractanten en agenten die zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

13. Relaties met dataverwerkers

Wij maken gebruik van de diensten van Amazon Web Service (AWS), Stripe en Mongo Atlas.

Stripe beheert jouw creditcard gegevens en handelt de betalingen af. Hierdoor gaan we nog veiliger om met jouw gegevens door deze door maar op één plek veilig op te slaan.

AWS is de clouddienst die de applicatie retros.work host waardoor het wereldwijd kan worden aangeboden.

Mongo Atlas is een hosted database cluster waar de database door experts wordt gehost en onderhouden.

14. Restricties op content en gebruik van onze Service

Het is verboden om:

 • onze computersystemen te scannen op veiligheidskwetsbaarheden;
 • onze veiligheidssystemen te breken en/of om te leiden;
 • (poging tot) toegang proberen te verkrijgen of te zoeken, op welke wijze dan ook - handmatig of automatisch - tot de niet publieke gedeelten van onze Service, onze computersystemen, of de technische systemen van onze providers;
 • headers of andere data te vervalsen of te manipuleren bij het gebruikmaken van onze Service;
 • virussen te versturen;
 • onze Service, mailboxen of gebruikers te spammen;
 • onze systemen te overbelasten of te overspoelen;
 • onze Service te gebruiken op een manier zoals deze niet bedoeld is.

Je gaat akkoord om onze Service alleen via de publieke gepubliceerde interface te gebruiken die mogelijk is gemaakt door Rob van Eck Design. Enkel met vooraf verkregen toestemming van Rob van Eck Design mag je in een geautoriseerde periode van deze regel afwijken voor testdoeleinden.

15. Copyright

Tenzij expliciet anders is aangegeven komen Rob van Eck Design alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website wordt geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, te bewerken, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob van Eck Design, anders dan voor eigen gebruik.

16. Veiligheid

We zetten sterk in op beveiliging en werken er hard aan om jouw (en onze) data goed te beveiligen. Desondanks kunnen we niet 100% garanderen dat jouw data veilig blijft. Door onze Service te gebruiken, geef je aan dit risico te begrijpen en ga je akkoord dat jouw data per ongeluk in handen van derden kan vallen.

Mocht je een beveiligingsprobleem detecteren, dan ben je verplicht dit direct aan ons te melden. Dit kan via het feedbackformulier of e-mail.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een persoonlijk, sterk wachtwoord en de veiligheid van jouw hardware en software.

17. Beschikbaarheid en onderhoud

We streven er naar deze website continu toegankelijk te hebben. Rob van Eck Design is echter niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. Deze website kan door ons tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

18. Disclaimer

We hebben alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en doen ons best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin gegeven we geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op deze website dan ook. Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan Rob van Eck Design geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

19. Vrijwaring

Door gebruik te maken van onze Service ga je ermee akkoord dat je Rob van Eck Design, haar medewerkers, directeuren, partners en vertegenwoordigers vrijwaart voor elke aansprakelijkheid voor schade, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder juridische kosten, reis- en verblijfkosten, schade aan persoonlijke eigendommen, et cetera.

20. Beperking van aansprakelijkheid

Indien Rob van Eck Design aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 100 euro. We zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en verlies van data.

21. Geschillen

Mocht je een geschil met ons hebben dan stem je in met het feit dat je eerst contact met ons opneemt, zodat we op informele wijze naar een oplossing voor jouw conflict kunnen zoeken. Contact opnemen kan via het feedbackformulier.

22. Wet en bevoegdheid

Op deze Voorwaarden en Beleid is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met de gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid en de toepasselijkheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, Nederland.